Wednesday, September 17, 2014

P-Oat.com

The only constant is change

New heart, new hope

Posted by admin On January - 15 - 2008

วันนี้ พี่มีข่าวจากอเมริกา มาเล่าสู่กันฟังครับ นับเป็นความสำเร็จของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อีกครั้ง เมื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Minnesota สามารถสร้างหัวใจหนูขึ้นมาได้สำเร็จในห้องทดลอง ซึ่งวิธีการนั้นแตกต่างจากการสร้างหัวใจขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการ นำหัวใจหนูมา เพื่อละลายเซลล์หัวใจข้างในทั้งหมดออกเหลือไว้แต่ผิวนอกสุดของหัวใจเท่านั้น (ดูจาก 3 รูปแถวบน) แล้วนำเซลล์หัวใจของหนูอีกตัว ฉีดเข้าไป แล้ว เซลล์นั้นก็ค่อยๆ พัฒนาสร้างชิ้นส่วนที่จำเป็นจนกลายเป็นหัวใจที่เต้นได้อีกครั้ง (2 รูปแถวล่าง)

ในขณะนี้ทางนักวิจัยได้เริ่มทำการทดลองกับหัวใจของหมูแล้ว เพราะหัวใจของหมูมีขนาดใกล้เคียงหัวใจมนุษย์ ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ก็จะขออนุญาตทำการทดลองกับมนุษย์ต่อไป แม้ขณะนี้จะยังอีกหลายปีกว่าที่จะสำเร็จ แต่การที่ชิ้นส่วนหัวใจเกือบทั้งหมดสามารถสร้างใหม่ได้ ในอนาคตจะทำให้ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ และ รอรับการเปลี่ยนหัวใจ มาเป็นระยะเวลานานมีความทางเลือกมากขึ้น เพราะอาจสามารถทำการซ่อมแซมบางส่วนของหัวใจได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหัวใจ ในขณะที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจบางประเภท ที่แพทย์ไม่แนะนำให้รักษาได้ด้วยการเปลี่ยนหัวใจ ก็อาจพบทางรักษาด้วยการซ่อมแซมบางส่วนของหัวใจได้เช่นกัน @

 เรื่อง-ภาพ CNN.com

1 Response

  1. Darling~* Said,

    ดีจังค่ะ ต่อไปเราก็จะมี “หัวใจ” ที่แข็งแรงกันถ้วนหน้าแล้วนะคะ ^^

    Posted on January 16th, 2008 at 6:58 am

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.